top of page

Politica de confidențialitate. GDPR.

 

Copyright © Mihaela Vraciu 2021 Toate drepturile rezervate

 

Vă rugăm să citiți acest document în completarea Termenilor și condițiilor (pe care îi puteți citi aici ), pentru că dacă vreți să achiziționați Produsele noastre, ne încredințați informații, date cu caracter personal, iar navigând pe site-ul nostru trebuie să fiți de acord cu política noastră privind utilizarea de cookies și tehnologii similare.

Acest document se completează cu alte notificări/solicitări speciale necesare privind prelucrarea datelor personale.

 

În tot acest document vom face referire la noi, DRVR STUDIO SRL, sub denumirea de ”Organizația” sau ”Societatea”. 

Toate fișierele și informațiile conținute în acest site sunt protejate și aparțin Societății, fiind create de artistul Mihaela Vraciu și nu pot fi duplicate, copiate, modificate sau adaptate, în niciun fel fără permisiunea noastră scrisă. Site-ul nostru web poate conține mărci de servicii sau mărci comerciale, precum și cele ale afiliaților noștri sau ale altor companii, sub formă de cuvinte, grafică și sigle. Utilizarea de către dvs. a Site-ului sau serviciilor noastre nu constituie niciun drept sau licență pentru dvs. de a utiliza mărcile de servicii sau mărcile comerciale, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea noastră. Copierea, redistribuirea, utilizarea sau publicarea de către dvs. a oricărui astfel de Conținut sunt strict interzise. Utilizarea de către dvs. a site-ului și a serviciilor noastre nu vă conferă drepturi de proprietate asupra conținutului nostru.

 

Depunem toate eforturile necesare pentru a vă respecta confidențialitatea datelor transmise ca având astfel de caracter confidențial și de a vă prelucra Datele personale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu legislația aplicabilă pe teritoriul României.
 

Date personale colectate

 

 • Date de identificare – nume, prenume, numele societății, cod unic de identificare, număr de înregistrare la registrul comerțului, identificator online/username, parolă cont, adresa de IP, date de login ale dispozitivului de unde ne accesezi și orice tehnologii implicate, furnizorul de Internet, data şi durata vizitei, cookie-uri*.

 • Date de contact – e-mail, telefon, adresa de livrare, adresa de facturare

 • Date financiare – date privind cardul sau contul bancar

 • Datele personale speciale (sensibile) definite de GDPR sunt originea rasială, originea etnică, opinii politice, date biometrice, date genetice, date de confesiune religioasă sau convingeri filozofice sau apartenența la sindicate, date privind sănătatea, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală. Noi NU colectăm astfel de Date personale speciale.

 

Modalități (canale) de colectare a datelor personale

 

Pentru a putea, efectiv, să vă vindem Produsele noastre și să vi le livrăm, este necesar să ne furnizați în mod direct datele personale necesare (consimțământ expres), iar în cadrul procedurii de comandă pe Site vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii. Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde la mesaje/solicitări pe adresa de contact dacă nu vă putem verifica identitatea.

Pentru a vă abona la newsletter-ul nostru de asemenea vă vom solicita în mod expres datele personale și consimțământul expres exprimat.

Totodată, unele date personale ajung la noi automat, prin intermediul tehnologiilor online, prin utilizarea de cookies, logouri și alte tehnologii similare, sau puse la dispoziție de entități terțe - precum Google Analytics. (aici puteți găsi termenii lor:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro), Facebook, Instagram (ex. dai tag pe brandul mihaelavraciuart/Mihaela Vraciu/Mihaela Vraciu Art, share, scrii comentariu sau mesaj) și folosind Site-ul nostru/plasând comenzi sunteți de acord expres și cu aceste procesări indirecte.

Scopul prelucrării

 • pentru a încheia/executa contractul (aceasta include crearea de cont de utilizator online, re-verificarea identității când revii pe site, furnizarea datelor unor terți pentru operațiunile de facturare, realizarea livrării produselor comandate, gestionarea plăților online),

 • pentru a ne atinge interesul nostru legitim fără ca libertățile tale fundamentale să fie afectate (ex.: să vă răspundem la întrebări / în scop de marketing cu consimțământul vostru expres – acesta include share/tag al vostru anterior, pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a remedia probleme tehnice, pentru a ne personaliza oferta funcție de publicul nostru, pentru evaluarea Societății prin due diligence, pentru situația puțin probabilă în care ne vindem business-ul și deci întreg fondul de comerț se va transfera, pentru a vă răspunde unei solicitări/întrebări/reclamații),

 • pentru a ne conforma unei obligații legale (ex.: către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, ca urmare a unor cereri expres formulate) sau statutare, pentru a ne revendica un drept în instanță,

 • pentru a te informa cu privire la oferte promoționale, evenimente sau alte informații despre noi, atunci când avem consimțământul expres pentru aceasta (ex.: abonare newsletter).

Limitări

Puteți să vă anulați oricând contul de utilizator înregistrat fie din contul de pe site, fie printr-o solicitare expresă la adresa de e-mail de mai sus.

Vă veți putea dezabona de la newsletter în orice moment prin instrucțiunile furnizate în fiecare comunicare sau printr-o solicitare expresă la adresa de e-mail de mai sus.

Vă puteți seta browserul să nu accepte cookies-urile (parțial/total) sau să vă atenționeze atunci când se accesează cookies. În astfel de caz vă rugăm să țineți cont că este posibil ca anumite părți de pe Site să nu mai fie accesibile sau să nu mai funcționeze conform.

Nu transferăm date cu caracter personal către organizații din state terțe SEE sau internaționale.

Ținem cont în cel mai serios mod de principiul MINIMIZĂRII DATELOR și prin urmare datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate.

În același timp, accesul la datele voastre cu caracter personal este RESTRÂNS pe cât posibil la salariații noștri, colaboratori, terți care au nevoie de aceste date pentru a executa un contract.

Ca durată de stocare a datelor personale, vom păstra datele atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile (ex. 5 ani) sau de raportare.

Luăm măsuri tehnice periodic pentru securitatea datelor personale colectate însă nu putem garanta pentru funcționalitate perfectă și integritate a datelor de 100% așa cum niciun site web/platformă media nu poate.

În cazul nefericit al unei breșe vom urma întocmai procedura de raportare și notificare a incidentelor de securitate la ANSPDC și vom lua toate măsurile necesare pentru a limita răspândirea efectelor în cel mai scurt timp posibil.

 

ÎN CALITATE DE CLIENȚI AI NOȘTRI AVEȚI URMĂTOARELE DREPTURI CONFORM GDPR:

 

 • Dreptul de acces la propriile Date cu caracter personal – Clientul (”persoana vizată” în sensul GDPR)  are dreptul de a obține o confirmare a faptului că prelucrăm Datele personale ale acesteia și de a avea acces la acestea (inclusiv prin furnizarea unor copii-extras).

 • Dreptul la rectificarea Datelor cu caracter personal – Clientul are dreptul de a solicita și de a obține rectificarea, actualizarea sau completarea Datelor sale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

 • Dreptul la ștergerea datelor – Clientul are dreptul de a solicita ștergerea Datelor sale cu caracter personal, pentru următoarele motive:

  • Datele cu caracter personal nu au fost șterse și nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

  • Clientul își exercită dreptul la opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării - Clientul are dreptul de a solicita și de a obține restricționarea Prelucrării Datelor cu caracter personal, în următoarele cazuri:

  • Clientul contestă exactitatea datelor, caz în care restricționarea va fi realizată pe o perioadă care ar permite DRVR STUDIO SRL  verificarea exactității acelor date;

  • atunci când prelucrarea este ilegală, iar Clientul se opune ștergerii Datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

  • Atunci când DRVR STUDIO SRL . nu mai are nevoie de Datele cu caracter personal în scopul Prelucrării, dar Clientul solicită Datele personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

  • Atunci când Clientul s-a opus prelucrării în virtutea dreptului la opoziție, caz în care restricționarea va fi realizată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale DRVR STUDIO SRL  prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor - Clientul are dreptul de a primi Datele cu caracter personal care o privesc  și care sunt prelucrate prin mijloace electronice, cu dreptul de a le transmite unui alt Operator, atunci când: prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

 • Dreptul la opoziție - Clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care aceasta se află, Prelucrării efectuate în interesul legitim al  DRVR STUDIO SRL sau prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.

 • Dreptul la plângere în fața ANSPDCP, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor enumerate te rugăm să folosești adresa de e-mail vmvartstudio@gmail.com. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit de la caz la caz.

*Informații specifice legate de COOKIES

Site-ul nostru prevede o căsuță pop-in la prima accesare de pe un device, solicitând acordul vostru pentru acceptarea cookie-urilor și agrearea cu politica relativă la cookies.

Utilizăm termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

„Cookie”-urile reprezintă fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care sunt stocate pe computer-ul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează Site-ul.

 O vizită pe oricare din Site-urile noastre sus precizate poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

1.  cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului

2.  cookie-uri de analiză (comportament al utilizatorului)

3.  cookie-uri pentru publicitate/de media

 

SETĂRILE PENTRU COOKIE-URI

Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare, denumite și „strict necesare” (1), asigură funcții fără de care nu puteți utiliza corect pagina web pe care o accesați. Aceste fișiere Cookie sunt utilizate exclusiv de noi și sunt așa-numitele First Party Cookies. Ele sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerele voastre. Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare: Pentru funcția de conectare avem un „Session-Cookie”. Fără acest Cookie nu este posibilă conectarea și nu merg funcțiile din spatele conectării.

În plus, fișiere Cookie de acest tip asigură, de exemplu, la schimbarea paginii din http în https funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor Cookie neapărat necesare nu se solicită acordul vostru.

Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul funcției acestei pagini. Acestea pot fi însă oricând dezactivate cu ajutorul browser-ului folosit.

First Party Cookies care necesită acordul vostru, „cookie-uri de analiză” (2) sunt fișiere Cookie care, conform definiției juridice, nu sunt neapărat necesare pentru a putea utiliza pagina web, care însă îndeplinesc sarcini importante. Fără aceste fișiere Cookie, funcțiile care asigură o navigare confortabilă pe pagina noastră web, cum ar fi, de exemplu, formularele pre-completate, nu ar mai fi disponibile. Setările efectuate, cum ar fi selecția limbii, nu pot fi salvate și astfel trebuie resetate pe fiecare pagină.

Third-Party Cookies care necesită acordul dumneavoastră sunt conținuturi aparținând terților, „cookie-uri pentru publicitate/de media” (3). Furnizorii terți/platformele social media pot plasa teoretic Cookie-uri, și pot obține astfel informații privind accesarea de către voi a uneia din paginile noastre web. Vă rugăm să accesați paginile web ale furnizorilor terți pentru a obține informații privind utilizarea Cookie-urilor de către aceștia.

Cele mai multe cookie-uri pe care le folosim sunt aşa-numitele „session cookies”, care sunt şterse automat după ce părăsiți site-ul nostru. Alte cookie-uri ne permit să vă recunoaștem browser-ul la următoarea vizită. Acestea rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când decideți să le ștergeți.

 

 

DREPTURI DE AUTOR

Conținutul Site-ului nostru este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al nostru. Site-ul este proprietatea societății DRVR STUDIO SRL. Brandul Mihaela Vraciu aparține Societății DRVR STUDIO SRL.

Utilizatorii pot copia texte și le pot utiliza în scop non-comercial, cu obligația indicării site-ului. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale. Este strict interzisă utilizarea acestui Site în scopul distrugerii, întreruperii sau alterării conținutului sau securității acestuia, sau pentru a discredita/hărțui membrii Societății, colaboratorii/ clienții și/sau produsele noastre.

 

MODIFICĂRI ALE DOCUMENTULUI

Este posibil ca la anumite intervale de timp să modificăm acest document. Prin urmare vă recomandăm să accesați această pagină la fiecare navigare pe site / plasare a unei comenzi, pentru a citi cea mai recentă versiune.

Ultima editare: 23.04.2021


 

Cookies

Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookie-uri ale browserului sau să vă alerteze când site-urile web setează sau accesează cookie-uri. Dacă dezactivați sau refuzați cookie-urile, vă rugăm să rețineți că unele părți ale acestui site web pot deveni inaccesibile sau nu funcționează corect.

bottom of page